Irena Banda

Psiholog i psihoterapeut

Radila u obrazovanju preko 14 godina; kao psiholog u osnovnoj školi i osnovnoj muzičkoj školi, kao i predavač u srednjim školama i na Fakultetu zdravstvenih nauka Univerziteta u Pečuju (ogranak u Somboru). Iskustvo u kliničkom radu sticala u radu u bolnici na odeljenju psihijatrije, a pre toga u Metadonskom centru u Somboru.Edukovana iz REBT (Racionalno Emotivno Bihejvioralne terapije), koju je završila pri Institutu za kognitivni menadžment (Stuttgart). Pohađala radionice iz oblasti Dečije integrativne psihoterapije. Trener je asertivnog treninga. Psihoterapijom se bavi više od 16 godina. Autori i izvođač programa za organizaciju slobodnih aktivnosti. Vodila kampove za decu, kako zabavnog, tako i edukativnog karaktera. Bavi se tretmanom anksioznih stanja, prvenstveno socijalnom anksioznošću, paničnim poremećajem, generalizovanim anksioznim poremećajem i opsesivno-kompulsivnim poremećajem. Uz to, ima razrađene programe za rad sa depresivnim klijentima. S obzirom na dugogodišnje iskustvo u radu u školama, Irena se pokazala kao uspešna u radu sa decom. Glavni oslonac joj je kognitivni pristup, ali ga kombinuje sa psihodramskim elementima i slobodnom igrom. Pored individualne terapije, vodi i grupe – terapijske i edukativne. Od psihološke procene radi procenu ličnosti, sposobnosti i organiciteta kod odraslih i dece. Srpskim i mađarskim jezikom se služi na nivou maternjeg, a engleskim jezikom barata na naprednom nivou. Kontakt: +381637356414, ciccone2205@gmail.com