Usluge


Psihološko savetovanje


Psihološko savetovanje je vid psihološke pomoći, koja se bazira na JEDNOM konkretnom problemu koji ne zahteva promenu cele ličnosti. Intervencije su kratke, strogo usmerene na definisan cilj. Problem može biti donošenje odluke u vezi odlaska iz zemlje, prihvatanja druge ponude za posao, zastoj u studiranju vezan za nemogućnost polaganja jednog konkretnog ispita, konfliktni odnos s nekom osobom i slično. Cilj psihološkog savetovanja je obučiti klijenta veštinama rešavanja problema, donošenja odluke, određenim novim obrascima ponašanja koji će biti od pomoći da sam reši problem. Psihološko savetovanje nije davanje saveta. Ne bavi se psihopatološkim fenomenima, već isključivo lakšim životnim problemima.


Psihoterapija


Psihoterapija je oblik psihološke pomoći, koji obuhvata primenu raznih tehnika u struktuiranim uslovima. Osnovni metod je RAZGOVOR. Radi se na rešavanju složenijih životnih problema, restruktuiranjem ličnosti klijenta, kojim se omogućava bolje funkcionisanje osobe u životu. Među probleme se ubrajaju i psihički problemi svih vrsta. Uspešnost terapije zavisi od težine problema, sistema podrške koju osoba ima, a najpre od samog zalaganja pojedinca da reši svoj problem. Prvi korak je izgradnja radnog saveza, kada se jasno definišu uloge, način rada, obeća čuvanje privatnosti podataka. Naredni korak je definisanje ciljeva koje klijent želi postići. Najbolje se do njega dolazi postavljanjem pitanja: Po čemu ćete znati da je psihoterapija bila uspešna? Šta biste želeli popraviti kod sebe i po čemu ćete prepoznati da ste to ostvarili? Dogovor oko formalnih stvari poput frekvencije susreta i trajanja svake seanse i obaveza u vezi rada između seansu sledi nakon definisanih ciljeva. Terapija se smatra završenom, kada su realizovani ciljevi koji su postavljeni na samom početku. Oblici terapije mogu biti INDIVIDUALNI, u PAROVIMA i GRUPNI.

Individualna psihoterapija se bazira na rešavanju problema jedne osobe. Na seansi su prisutni klijent i terapeut. Trajanje seanse od 50 do 60 minuta. Učestalost susreta je, u početku nedeljno ili čak i češće, a kasnije se proređuju, u zavisnosti od napretka u ostvarivanju definisanih ciljeva.
Kod terapije parova, najčešće se radi o bračnom paru ili o roditelju i detetu. Najbolje je kada rade dva terapeuta – glavni i koterapeut. Učestalost i trajanje kao i kod individualne terapije.
Grupna psihoterapija je oblik gde se rad odvija u grupama od 4 do 10 osoba. Poverljivost podataka još više dolazi do izražaja. Osnovno pravilo grupe je da SVE OSTAJE U GRUPI. Sadržaji koji su izneti u grupi, ne smeju se prepričavati trećim licima, koji nisu članovi grupe. Formiranje grupa se najčešće radi prema uzrastu ili prema prirodi problema. Postoje dva osnovna oblika rada u grupi: vruća stolica – jedan član grupe sedne i iznosi svoj problem, a cela grupa pomaže da ga reši; kolektivni rad u grupi - odabere se jedna zajednička tema i svi ravnopravno učestvuju u njenoj diskusiji. Učestalost susretanja je jedanput nedeljno ili u dve nedelje po jedan susret. Trajanje je od 90 do 120/150 minuta. Mi pružamo individualnu psihoterapiju pravaca Kognitivno bihejvioralne i Transakcione analize. Radimo i sa grupama susretanja za osobe sa fokusom na određene probleme, kao što su anksioznost i depresije, kao i grupe podrške, na primer obolelima od neke bolesti, osobama koje su doživele stres, traumu

Grupe podrške za osobe sa sindromom sagorevanja (Burn out syndrome)


Nedeljno jedanput, ukupno 4 susreta po 120 minuta svaki. Cilj je rehabilitacija osoba koje su sagorele, kroz organizaciju slobodnih aktivnosti i ventilacionih vežbi. Aktivnosti se baziraju na buđenju Deteta u nama. Oživljavanje slobodne igre, radoznalosti, istraživačkog duha, nesputanosti.


Individualni i grupni rad sa traumatizovanima


Namenjeno: žrtvama nasilja, osobama koje su izgubile nekog bliskog, preživele neku prirodnu katastrofu, rat. Radi se procena ličnosti. Po potrebi se u rad uključuje tim, koji uključuje terapeuta, koterapeuta i psihijatra.

Individualni rad je ograničen na jednu do dve seanse, nakon koje se osoba uključuje ili na psihoterapiju ili na grupni oblik rada. Ovo je zapravo intervencija u krizi. Cilj joj je da se osoba izmesti iz neposredne opasnosti, vrsta psihološke prve pomoći.

Grupni rad sa traumatizovanima se bazira na radu u malim grupama, 4 do 6 osoba, koje su doživele sličnu traumu. Princip rada je kao u grupnoj psihoterapiji.


Online


Razvoj novih tehnologija i stanje u društvu je dovelo do razvoja ovog oblika psihoterapije. Ona se pruža putem Interneta koristeći aplikacije WhatsApp, Viber i Skype. Radi se jedan na jedan, kao kod klasične psihoterapije. Na taj način se zaobilazi prostorna ograničenost, te smo u mogućnosti da svoje usluge pružamo na svim kontinentima i to na srpskom, engleskom i mađarskom jeziku.

Treninzi


Asertivni trening


Trening se održava nedeljno jedanput. Ukupno 8 susreta po 120 minuta. Cilj treninga je savladavanje veština asertivne komunikacije, tj. veštine zauzimanja za sebe. Polaznici dobijaju: širi repertoar ponašanja, uče se da prepoznaju razliku između asertivnog i neasertivnog (pasivnog i agresivnog) ponašanja kako kod sebe, tako i kod drugih; prepoznaju i koriguju misli i uverenja koja vode u neasertivnost; postaju samopouzdaniji, zauzimaju se za sebe.


Autogeni trening


Autogeni trening je trening duboke relaksacije koji pomaže u ublažavanju psihosomatike i sagledavanju problema iz drugog ugla. Za dinamiku treninga postoji opcija da se sve obradi u jednom danu ili u toku 6 susreta, u zavisnosti od potrebe klijenta.


Team building treninzi


Nedeljno jedanput u trajanju od 12 susreta, po 120 minuta. Učesnici se obučavaju veštinama timskog rada, kroz razvijanje ličnosti. Neke od tema koje se obrađuju su: Položaji i uloge u grupi; Kako pojačati grupnu koheziju?; Vrste i rešavanje konflikata u grupi; Emocionalna pismenost; Znakovi neverbalne komunikacije; Kako razviti petlju (GRIT)?


Intenzivi


Svi treninzi se mogu organizovati i kao intenzivi, tj. u trajanju po cele dane, vikende. Oni su zahtevniji, ali su se pokazali i kao vrlo efikasni. Prve intenzive i terapijske maratone je primenjivao Albert Ellis, tvorac REBT (Racionalno Emotivno Bihejvioralne Terapije) pravca u psihoterapiji, još pre 50-ak godina.

Psihološka procena

Psihološka procena je visoko struktuirana tehnika. Sastoji se od intervjua i baterije testova, u zavisnosti u koje svrhe se procena vrši.

Među našim uslugama su: psihološka procena ličnosti i sposobnosti, procena radne sposobonsti i organiciteta, kao i profesionalna orijentacija i selekcija.

Psihološka procena ličnosti se obavlja pomoću testova ličnosti, koji mere crte, ali i stanja. Kao rezultat se dobijaju profili ličnosti.

Testovima sposobnosti se proveravaju intelektualne sposobnosti, ali postoje i posebni testovi kojima se mogu izmeriti brzina reakcije, fizička spretnost u obavljanju konkretnih manuelnih radnji.

Testovima kojima se meri organicitet dobijamo informacije da li postoji značajno propadanje kognitivnih funkcija, a koje onda remete i radnu sposobnost osobe i verovatno ukazuju na neki organski poremećaj, poput nekog oblika demencije.

Profesionalna orijentacija podrazumeva procenu osobe i davanje joj saveta u kojoj profesiji bi imala najviše uspeha. Radi se procena ličnosti i sposobnosti, uz dodatnu primenu testova koji mere profesionalna interesovanja i afinitet prema vrsti posla.

Profesionalna selekcija je procena osobe koju traži poslodavac, da se odredi koji od kandidata najbolje zadovoljava kriterijume zaradno mesto za koje je raspisan konkurs. Takođe se proverava ličnost i sposobnosti, s tim da se ovde dodatno procenjuju uske sposobnosti koje su potrebne za uspešno izvršenje poslova.