Dr Karlo Karher

Neuropsihijatar, subspecijalista neurologije i psihijatrije razvojnog doba

Rođen u Somboru, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1983. godine, specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio godine 1991., a potom subspecijalizaciju iz neurologije i psihijatrije razvojnog doba 1993. na Medicinskom fakultetu Novom Sadu. Pohađaokursizgrupnedinamskepsihoterapije u Osijekutokom 1988/89. godine, kod prof EmilijeCividini;vikend seminar izbihejvioralnepsihoterapije u organizacijiDnevnebolnice u Somboru ,potomkurstransakcioneanalize 2001.uSomboru,koddrZoranaMilivojevića. Završiošestomesečnikursizelektroencefalografijei epileptologije 2006. na Klinici za neurologiju u Novom Sadu, kao i kurs programiranja u Clipper-u 5.01 u organizaciji Instituta Vinča. Nakon diplomiranja, lekarskog staža, te odsluženju vojnog roka radio kao lekar opšte prakse 1986/87.godine, a od maja 1987. zaposlen na Službi za neurologiju,psihijatriju i mentalno zdravlje u Somboru. Bavi se adultnom psihijatrijom i dečijom neurologijom i psihijatrijom. Od 1994. bio šef Odseka za granična stanja, a od februara 2009. godine načelnik Službe za neurologiju,psihijatriju i zaštitu mentalnog zdravlja, potom načelnik Službe za psihijatriju do 2013. godine, a trenutno šef Odseka za dečiju psihijatriju, pri Opštoj bolnici u Somboru. Autor i koautor u dvadesetak radova iz oblasti neurologije, psihijatrije, dečije neurologije i medicinske informatike . Mlađi koordinator u projektu WHO o posttraumatskom stresnom poremećaju u Zapadno-Bačkom okrugu 1996., potom 2008/2013. korodinator u projektu Ministarstva zdravlja RS o metadoskom supstitucionom tretmanu u našoj zemlji,te 2013. saradnik u projektu Concerto vezanom za terapiju multiple skleroze. Zadnjih godina ima radove na međunarodnim kongresima: 2010. na INRC u Malmeu , 2012. na EPA u Pragu, 2015. ESCAP –u u Madridu i 2016. na EFCAP-u u Portu,2017. na Lisbon Addiction u Lisabonu, te 2019. na ISBS u Sankt Peterburgu.

Kontakt: +381638052381, karlo.karher@gmail.com