Dr Katarina Moldovanov – Čelebić  je rođena u Somboru , gde je nakon srednje medicinske škole diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2008.godine. Potom upisuje specijalističke studije iz psihijatrije takođe u  Novom Sadu i 2017. godine postaje specijalista psihijatar. Stalno zaposlena u Opštoj bolnici “dr Radivoj Simonović” u Somboru na Odeljenju za alkoholizam, narkomaniju i granična stanja.Na odeljenju zajedno sa kolegama različitih profila vodi grupnu psihoterapiju za pacijente koji boluju od zavisnosti od alkohola.U Beogradu na Institutu za mentalno zdravlje privodi kraju edukaciju , te će biti sertifikovani psihoterapeut iz Sistemske psihoterapije za bolesti zavisnosti (alkoholizam, narkomanija, kockanje,zavisnost od interneta i video igara).

 

Kontakt: +381648783653, katarinamoldovanovcelebic@gmail.com