Veronika Mak

Psiholog

Rođena u Subotici, gde je završila srednju medicinsku školu. Diplomirala na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu 2022. godine. Radi u obrazovanju kao psiholog u osnovnoj školi. Pohađala kurs procene psihopatologije kod dece i Building Block Activities of Movement Based Learning u Novom Sadu. Pored toga, edukovana za korišćenje Asocijativnih karata kao projektivne i ekspresivne tehnike, koja pomaže deci i odraslima da lakše izraze svoja osećanja, senzacije, stanja, ideje i uverenja. U radu u školi od psihološke procene radi procenu ličnosti i sposobnosti dece. Osim toga, radi profesionalnu orijentaciju mladih. Mađarskim jezikom se služi na nivou maternjeg, a srpski kao nematernji jezik.

Kontakt: +381629722471, makk.veronika95@gmail.com